پالت چوبی
ویژگی ها
  • قیمت پایین و مقرون به صرفه تر نسبت به پالت پلاستیکی
  • سبکی پالت چوبی نسبت به پالت های فلزی و پلاستیکی
  • وجود اصطکاک پالت چوبی و پایداری اجسام روی آن نسبت به پالت پلاستیکی
  • امکان حمل و نقل ساده با انواع بالابر صنعتی مثل : لیفتراک در کارخانه و لغزش کمتر جسم روی آن
  • طول عمر بالا پالت چوبی (در صورت نگهداری مناسب)
  • امکان تعمیر ساده و سریع و ارزان: به دلیل جنس طبیعی آن که از چوب است در صورت شکستن می توان آن را دوباره با چوب تعمیر کرد