قطعات جرثقیل
سایر تصاویر
توضیحات

قطعات جرثقیل

انواع قطعات جرثقیل عبارتند از:

 • متعلقات برقی
 • درب تابلو برق
 • گیربکس بالابری
 • الکتروموتور عرضی و ترمز
 • گیربکس حرکت عرضی
 • چرخ ترولی
 • ورق های طرفین ترولی

 

 • شفت ترولی
 • الکتروموتور بالابر
 • درب ترمز بالابری
 • ترمز بالابری
 • رتور
 • راهنمای زنجیر
 • استاتور
 • محفظه زنجیر
 • قلاب
 • کلید کنترل فرمان