ساید شیفت
توضیحات

خرید ساید شیفت لیفتراک 

ساید شیفت لیفتراک، بنابر کاربرد خود به عنوان یکی از مهمترین و پرکاربردترین الحاقیات لیفتراک شناخته می شود که بطور معمول به روی تمامی لیفتراک ها نصب شده است. الحاقیه ساید شیفت این قابلیت را برای دستگاه ایجاب می‌کند تا انواع شاخک ها توسط اوپراتور دستگاه تغییر جهت داده تا پالت را بدون حرکت خود لیفتراک از روی سطح بلند کند.

مزیت های ساید شیفت :

 • تغییر جهت دقیق شاخک بدون نیاز به جابجایی ماشین لیفتراک
 • کاهش استهلاک سوخت و خود لیفتراک
 • کاهش زمان بارگیری و یا تخلیه انواع باز
 • به حداقل رساندن آسیب به پالت

نکته:

 1. دقت داشته باشید که ساید شیفت به شاخک کورس عرض داده و تمامی شاخک هارا باهم به چپ و راست حرکت می دهد.
 2. همچنین در تمامی دستگاه هایی که پارت مخصوص نصب الحاقیه را داشته باشند، قابلیت نصب ساید شیفت برقرار است.

 

برخی از محدودیت هایی که ساید شیفت برای لیفتراک ایجاد می‌کند:

مکانیسم تعویض جانبی سنگین است و بنابراین مقدار مشخصی از ظرفیت بالابر لیفتراک را اشغال می کند، بنابراین لیفتراک قادر به حمل بارهای سنگین نخواهد بود. شیفت کناری مرکز بار لیفتراک را تغییر می‌دهد، به این معنی لیفتراک ممکن است ظرفیت بالابری را کاهش دهد زیرا بار بیشتر از بین می‌رود. برای جلوگیری از فرورفتگی، باید ثبات جانبی را نیز به ویژه در ارتفاع در نظر گرفت.

ساید شیفت ها در چه مواردی استفاده می‌شوند:

 • جابجایی بارها در فضاهای تنگ و محدود
 • جا به جایی بار در فواصل کوتاه بدون حرکت کل لیفتراک
 • جهت برداشتن و یا گذاشتن پالت در قفسه های تنگ
 • کاهش مصرف سوخت با توجه به عدم حرکت کل لیفتراک
ساید شیفت لیفتراک

ساید شیفت لیفتراک

توضیحات

ساید شیفت لیفتراک چیست؟

ساید شیفت لیفتراک، بنابر کاربرد خود به عنوان یکی از مهمترین و پرکاربردترین الحاقیات لیفتراک شناخته می شود که بطور معمول به روی تمامی لیفتراک ها نصب شده است. الحاقیه ساید شیفت این قابلیت را برای دستگاه ایجاب می‌کند تا انواع شاخک ها توسط اوپراتور دستگاه تغییر جهت داده تا پالت را بدون حرکت خود لیفتراک از روی سطح بلند کند.

مزیت های ساید شیفت :

 • تغییر جهت دقیق شاخک بدون نیاز به جابجایی ماشین لیفتراک
 • کاهش استهلاک سوخت و خود لیفتراک
 • کاهش زمان بارگیری و یا تخلیه انواع باز
 • به حداقل رساندن آسیب به پالت
محصولات مرتبط