ساید شیفت لیفتراک

ساید شیفت لیفتراک

توضیحات

ساید شیفت لیفتراک چیست؟

ساید شیفت لیفتراک، بنابر کاربرد خود به عنوان یکی از مهمترین و پرکاربردترین الحاقیات لیفتراک شناخته می شود که بطور معمول به روی تمامی لیفتراک ها نصب شده است. الحاقیه ساید شیفت این قابلیت را برای دستگاه ایجاب می‌کند تا انواع شاخک ها توسط اوپراتور دستگاه تغییر جهت داده تا پالت را بدون حرکت خود لیفتراک از روی سطح بلند کند.

مزیت های ساید شیفت :

  • تغییر جهت دقیق شاخک بدون نیاز به جابجایی ماشین لیفتراک
  • کاهش استهلاک سوخت و خود لیفتراک
  • کاهش زمان بارگیری و یا تخلیه انواع باز
  • به حداقل رساندن آسیب به پالت
محصولات مرتبط