جرثقیل بکسلی
ویژگی ها

جرثقیل سیم بکسلی

این نوع وینچ ها با برق تکفاز شهری کار می کنند و برای کارهای سبک و کم حجم در کارگاه ها و انبارهای کوچک و یا در گوشه ای از کارخانجات بزرگ استفاده می گردند.

حرکت این نوع دستگاه در حالت عادی فقط بالا و پایین می باشد و برای حرکت چهارم و پنجم نیاز به ترولی جداگانه دارد که قابل نصب بر روی وینچ می باشد.

ترولی ها در دو نوع دستی و برقی موجود می باشد که البته در نوع دستی دو مدل دستی زنجیری (حرکت با زنجیر) و دستی ساده (حرکت با دست) قابل نصب هستند.