بشکه گیر دستی
سایر تصاویر
ویژگی ها
  • بشکه گیر دستی و مکانیکی
  • دارای جک هیدرولیک
  • ترمز پایی
  • گیره اتوماتیک جهت نگهداشتن بشکه
  • مانور بالا و حرکت روان