بالابر چهارریل
توضیحات

بالابر چهار ریل

  • نوسان کمتر و ظرفیت بیشتر از بالابر نفری تک ریل دارد.
  • تکان کمتر به نسبت بالابر نفری تک ریل دارد.
  • تعادل بالابر نفری دوریل توسط جک های تثبیت کننده دستی تضمین می گردد.
  • به دلیل داشتن وزن کم بالابر نفری دوریل برای استفاده در مغازه ها، مساجد و به طور کلی مراکز خدماتی مناسب می باشد.
  • بالابر نفری دوریل با برق تک فاز شهری کار می کند.
  • چرخ های این نوع بالابر بادی (خودرویی) می باشند.